Menu
Winkelwagen

Jeneverbes Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy

Jeneverbes Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
Jeneverbes Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 74681
€ 6,99
Excl. BTW: € 5,78

Jeneverbes Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een houtige geur. Jeneverbes werkt goed in combinatie met bergamot, citrusoliën, cipresgeraniumlavendelmelaleuca en rozemarijn

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Gebruik:

Verdamp de olie in een aromalampje, diffuser of voeg enkele druppels toe aan bad- of massage olie.

Niet onverdund gebruiken.


Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.


Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.


Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 


Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Rijksweg 119
1906 BG Limmen

Ingrediënten
Jeneverbes Olie NI
Bevat
3-carene
Alpha-pinene
Beta-caryophyllene
Beta-pinene
Gamma-terpinene
Limonene
Myrcène
P-cymene
Terpinolene

Geef beoordeling