Menu
Winkelwagen

Oregano Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy

Oregano Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
Oregano Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 74845
€ 8,49
Excl. BTW: € 7,02

Oregano Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een sterke kruidige geur. Werkt goed in combinatie met basilicum, venkel, geraniumcitroengrastijm en rozemarijn

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis. 

Gebruik:

Verdamp de olie in een aromalampje, diffuser of voeg enkele druppels toe aan bad- of massage olie.

Niet onverdund gebruiken. 

Waarschuwing:

Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.


Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.


Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.


Bij contact met de ogen; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.


Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.


Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Postbus 70
1906 ZH Limmen

Ingrediënten
Oregano Olie Origanum Vulgare

Geef beoordeling