Menu
Winkelwagen

Sleep Well Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy

Sleep Well Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
Sleep Well Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 74910
€ 8,99
Excl. BTW: € 7,43

Sleep Well Essentiële Olie van Jacob Hooy.

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Gebruik:

Verdamp deze olie in een aromalampje, diffuser of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

Niet onverdund gebruiken.

Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.

Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Rijksweg 119
1906 BG Limmen

Ingrediënten
Citroen Olie Citrus Limon
Ho Hout Olie Cinnamomum Camphora Linalooliferum
Lavendel Olie Lavandula Angustifolia
Bevat
3-carene
4-methyliden-1-propan-2-ylbicyclo [3.1.0]hexan
Beta-caryophyllene
Citral
Eucalyptol
Gamma-terpinene
Geraniol
Geranyl acetate
L-alpha-pinene
L-beta-pinene
Limonene
Linalool
Linalyl acetate
Myrcène
Neryl Acetate
Ocimene

Geef beoordeling