Menu
Winkelwagen

Cypresse Olie 250/500/1000 ml - Jacob Hooy

Cypresse Olie 250/500/1000 ml - Jacob Hooy
Cypresse Olie 250/500/1000 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 40630
€ 102,38
Excl. BTW: € 84,61

Beschikbare opties:

Cypresse Olie van Jacob Hooy. 

Gebruik:

Verdamp de olie in een aromalampje of voeg enkele druppels toe aan bad- of massage olie.

Niet onverdund gebruiken.

Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.


Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.


Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.


Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Rijksweg 119
1906 BG Limmen

Ingrediënten
Cypres Olie Cupressus sempervirens

Geef beoordeling

Tags: Cypres olie ,