Menu
Winkelwagen

Kalknagel Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy

Kalknagel Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
Kalknagel Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 71075
€ 8,99
Excl. BTW: € 7,43

Kalknagel Essentiële Olie van Jacob Hooy is een combinatie van tea tree olie, kruidnagel olie en wilde marjolein olie. De combinatie van deze oliën kan direct op de nagel worden aangebracht. 

Gebruik:

De kalknagel olie met een penseel op de nagel brengen. Minimaal 1 maal daags de nagel opvijlen en daarna de olie aanbrengen. 

Dit herhalen totdat de nagel weer gezond is. Tip: smeer de huid voor het aanbrengen van de olie even in met bijvoorbeeld goudsbloemzalf

Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.


Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.


Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.


Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.


Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Rijksweg 119
1906 BG Limmen

Ingrediënten
Kruidnagel Olie Eugenia Caryophylata T.
Tea Tree Olie Maleleuca Alternifolia
Wilde Marjolein Olie Origanum Vulgare
Bevat
(R)-p-mentha-1,8-diene
1-methyl-4-isopropylbenzene
Alpha-pinene
Alpha-terpinene
Alpha-terpineol
B-Caryophyllene
Beta-pinene
Carvacrol
Eugenol
Gamma-terpinene
Isoeugenol
Linalool
Terpinen-4-ol
Terpinolene

Geef beoordeling