Menu
Winkelwagen

Sauna Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy

Sauna Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
Sauna Essentiële Olie 10 ml - Jacob Hooy
  • Levertijd: 1 - 3 werkdagen
  • Product code: 74885
€ 6,99
Excl. BTW: € 5,78

Sauna Essentiële Olie van Jacob Hooy.

De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Gebruik:

Voeg enkele druppels toe aan bad of massageolie. Ook geschikt voor verdamping in een aromabrander.

Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp.


Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 


Z eer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.


Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.


Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.


Bewaaradvies:

Droog, koel, donker, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Leverancier:

Jacob Hooy & Co BV
Rijksweg 119
1906 BG Limmen

Bevat
(R)-p-mentha-1,8-diene
1,8-epoxi-para-menthane
1-methyl-4-isopropylbenzene
Alpha-pinene
Beta-pinene
Delta-3-carene

Geef beoordeling